KRATKI ŽIVOTOPIS

Davor Grobenski, dipl.ing.geod.

Rođen 8.6.1968. godine u Zagrebu. Maturirao u Geodetskoj tehničkoj školi u Zagrebu 1987. godine. Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 1988. na kojem diplomira u siječnju 1995. pod mentorstvom prof. dr. sc. Kapović Zdravka u Zavodu za inženjersku geodeziju sa radom „Izjednačenje nivelmanske mreže povijesne jezgre grada Dubrovnika“.

Od 1995. radi u tvrtki Geoprojekt d.o.o. Zagreb, iz koje 2000. prelazi u Institut IGH d.d. Zagreb. Stručni ispit polaže 2000. godine, a 2001. postaje član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

U travnju 2013. sa Siuc Goranom osniva GEOigeo d.o.o.

 

 

KRATKI ŽIVOTOPIS

Goran Siuc, dipl.ing.geod.

Rođen 4.7.1980. godine u Zagrebu. Maturirao u Geodetskoj tehničkoj školi u Zagrebu 1999. nakon čega upisuje Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao 2008. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Džapo Marka na usmjerenju Inženjerska geodezija sa radom „Geodetska mjerenja u tunelogradnji“.

Od 2008. do 2013. radi u Institutu IGH d.d. Zagreb. Stručni ispit polaže 2012. kada postaje član Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

U travnju 2013. sa Grobenski Davorom osniva GEOigeo d.o.o.

ZNAČAJNIJI STRUČNI POSLOVI

GEODETSKI PROJEKT
2018. Opća bolnica Varaždin - dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija i uspostava OHBP
2015. Rekonstrukcija trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu
2014. Rekonstrukcija hotela Pical u Poreču

PARCELACIJSKI ELABORAT
2017. Zagreb, Urbanistički plan uređenja Radnička-Slavonska avenija

NADZORNI INŽENJER ZA GEODEZIJU
2012. D1 dionica 19: D205-čvor Zaprešić
2011. Autocesta A12 Čvor Vrbovec II (D28)-Križevci
2011. Željeznički most „Sava Jakuševac“ na pruzi Sesvete-Velika Gorica
2010. Magistralni plinovod Bosiljevo-Split, dionica Gospić-Benkovac
2010. Zračna luka Zagreb, betonski kolnik uzletno sletne staze
2009. Državna cesta D6 Jurovski Brod-Karlovac, dionica Netretić-Čvor Novigrad
2009. Državna cesta D506 Bjelopolje-Donji Lapac
2007. Autocesta Zagreb-Split, lijeve cijevi tunela „Mala Kapela” i „Sveti Rok“
2006. Autocesta Split-Ploče, dionica Šestanovac-Zagvozd
2005. Autocesta Split-Ploče, dionica Dugopolje-Šestanovac
2005. Autocesta Split-Ploče, tuneli „Crna Brda“ i „Stražina“, most „Cetina“
2004. Brza cesta Šibenik-Drniš, dionica čvor „Ražine“-Dubrava
2004. Brza cesta Šibenik-Drniš, tunel „Dumbočica“
2003. Autocesta Zagreb-Split, dionica Lički Osik-Sveti Rok i spojna cesta na D25
2002. Autocesta Zagreb-Split, tuneli „Krpani“, „Ledenik“, „Bristovac“ i „Čelinka“
2000. Autocesta Zagreb-Split, tunel „Sveti Rok“
2000. Autocesta Rijeka-Zagreb, dionica Karlovac-Novigrad

IZRADA POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
2013. Hrvatska pošta d.d., Ulica jablanova, Osijek
2013. Ulica Šestinski vijenac, Zagreb
2013. Područje hotela „Pical“ u Poreču (površina zahvata 16 hektara)
2011. INA benzinske postaje, više lokacija u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Puli i Splitu
2010. Područje zračne luke Mali Lošinj (površina zahvata 77 hektara)

IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA IZGRAĐENE GRAĐEVINE
2015. Biciklistička staza u Rimskoj ulici u Sisku - Faza II
2009. Lijeve cijevi tunela „Mala Kapela“ i „Sveti Rok“

GEODETSKA MJERENJA PRI PROBNOM ISPITIVANJU
2011. Vijadukt „Gradina“ na dionici autoceste Zagvozd-Ravča
2010. Vijadukt „Kotezi“ na dionici autoceste Ravča-Ploče1
2009. Nadvožnjak „Željeznička“ u Velikoj Gorici

STRUČNI GEODETSKI POSLOVI
2017. Rekonstrukcija plinovoda ulice I.G. Kovačića u Vrbovcu
2016. Obnova kolnika državne ceste D1, dionica Tušilović-Budačka Rijeka
2016. Pinia Residence Poreč, geodetska podloga
2016. Autocesta A6, Sanacija kolnika kod portala tunela Veliki Gložac
2016. Auto kamp Lanterna - Tar (Istra-Novigrad), geodetska podloga
2015. Izrada situacijske karte kamenoloma Loskunja s obračunom volumena
2014. Hotel Zagreb u Poreču, geodetska podloga
2014. Poslovna Zona Križ, geodetska podloga
2013. Kranjčevićeva i Nehajska ulica u Zagrebu, geodetska podloga
2011. Autocesta Zagreb-Lipovac, geodetsko snimanje za sanaciju asfaltnog zastora
2010. Autocesta Zagreb-Goričan, geodetsko snimanje za sanaciju asfaltnog zastora
2010. Vodotoci na slivnom području „Cetine“, izrada geodetskih podloga
2000. Športsko-rekreacijski centar Lipik, geodetska podloga
2000. Autocesta Bregana-Lipovac, dionica Velika Kopanica-Županja, parcelacija
1999. Vojarna “Croatia”, geodetska podloga
1998. Zgrada Sabora RH i Vlade RH, geodetsko snimanje interijera
1998. Autocesta Bregana-Lipovac, dionica Jankomir-Bregana, parcelacija
1997. Autocesta Rijeka-Zagreb, dionica Karlovac-Kupjak, parcelacija
1997. Autocesta Zagreb-Goričan, dionica Komin-Varaždin, parcelacija
1997. Homogeno polje GPS točaka grada Zagreba
1996. Otok Hvar, trasiranje vodovoda
1996. Zabok-Macelj, trasiranje vodovoda
1996. Homogeno polje GPS točaka općine Prelog
1996. Šibenik-Žirje, trasiranje vodovoda
1995. Snimanje HPT mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji
1995. Zagreb, rekonstrukcija Ilice i Cvjetnog trga, snimanje podzemnih instalacija


 

ZNAČAJNIJI STRUČNI POSLOVI

GEODETSKI PROJEKT
2015. Rekonstrukcija trga Vladimira Nazora u Ivanić-Gradu
2014. Rekonstrukcija hotela Pical u Poreču

PARCELACIJSKI ELABORAT
2017. Zagreb, Urbanistički plan uređenja Radnička-Slavonska avenija

NADZORNI INŽENJER ZA GEODEZIJU
2023. Izgradnja Spojne ceste lučkog područja sa cestom D403 u Rijeci
2022. Produžetak ulice F.B. Kirinića, Velika Gorica od km 0+210,00 do 0+500,00
2013. Most Jarek u Zaprešiću
2012. Nadvožnjak u čvoru Lučko
2012. Zapadni nadvožnjak Sava-Odra na Jadranskoj aveniji
2010. Autocesta A11 Zagreb-Sisak, dionica Buševec-Lekenik
2009. Državna cesta D224
2009. Državna cesta D47
2008. Obilaznica Velike Gorice „faza I“ od D30 do spoja sa D408
2008. Državna cesta D5

IZRADA POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA
2013. Hrvatska pošta d.d., Ulica jablanova, Osijek
2013. Ulica Šestinski vijenac, Zagreb
2013. Područje hotela „Pical“ u Poreču (površina zahvata 16 hektara)
2011. INA benzinske postaje, više lokacija u Zagrebu, Slavonskom Brodu, Puli i Splitu
2010. Područje zračne luke Mali Lošinj (površina zahvata 77 hektara)
2010. Nova Branimirova ulica u Zagrebu

IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA IZGRAĐENE GRAĐEVINE
2015. Biciklistička staza u Rimskoj ulici u Sisku - Faza II
2010. Obilaznica Velike Gorice „faza I“ od D30 do spoja sa D408
2010. Raskrižje Državne ceste D5 i Županijske ceste Ž3172 prema Siraču
2010. Raskrižje Državne ceste D5, Županijske ceste Ž3272 i ceste u Badljevini
2010. Raskrižje Državne ceste D5 i D26
2009. Lijeve cijevi tunela „Mala Kapela“ i „Sveti Rok“

GEODETSKA MJERENJA PRI PROBNOM ISPITIVANJU
2012. Vijadukt „Odra“ na autocesti A11 Jakuševec-Velika Gorica
2009. Vijadukt „Riječina“ na obilaznici grada Rijeke-južni kolnik
2009. Vijadukt „Karolina“ na obilaznici grada Rijeke
2009. Most „Korana“ na brzoj cesti Karlovac-Vukmanički Cerovac
2009. Nadvožnjak „Željeznička“ u Velikoj Gorici

STRUČNI GEODETSKI POSLOVI
2017. Rekonstrukcija plinovoda ulice I.G. Kovačića u Vrbovcu
2016. Obnova kolnika državne ceste D1, dionica Tušilović-Budačka Rijeka
2016. Pinia Residence Poreč, geodetska podloga
2016. Autocesta A6, Sanacija kolnika kod portala tunela Veliki Gložac
2016. Auto kamp Lanterna - Tar (Istra-Novigrad), geodetska podloga
2015. Izrada situacijske karte kamenoloma Loskunja s obračunom volumena
2014. Hotel Zagreb u Poreču, geodetska podloga
2014. Poslovna Zona Križ, geodetska podloga
2013. Kranjčevićeva i Nehajska ulica u Zagrebu, geodetska podloga
2012. Rafinerija Sisak, geodetsko snimanje silosa za koks
2011. Autocesta Zagreb-Lipovac, geodetsko snimanje za sanaciju asfaltnog zastora
2010. Autocesta Zagreb-Goričan, geodetsko snimanje za sanaciju asfaltnog zastora
2010. Vodotoci na slivnom području „Cetine“, izrada geodetskih podloga
2009. Suradnik na projektu održavanja kolnika uzletno sletne staze Zračne luke Zagreb
2009. GIS zelenih površina Katastra zelenila grada Zagreba