ovlaštena tvrtka za obavljanje djelatnosti u geodeziji

Geodetske usluge i savjetovanje
Parcelacija zemljišta
Katastar i zemljišna knjiga - usklađenje
Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu
Iskolčenje objekta
Elaborat iskolčenja
Iskolčenje vodova
Geodetski elaborat infrastrukture (katastar vodova)
Geodetski situacijski nacrt
Inženjerska geodezija
Geodetski nadzor u graditeljstvu
Građevinski radovi - geodetsko praćenje
Legalizacija zgrada
Stručni nadzor
Ostali stručni geodetski poslovi