GEOigeo d.o.o. posjeduje Rješenje Državne geodetske uprave kojim se daje suglasnost za obavljanje stručnih geodetskih poslova
iz članka 9. stavka 2. Zakona o obavljanju geodetske djelatnost:

 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja katastarskih čestica
  katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izradu geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
 • stručni nadzor

GEOigeo d.o.o. uz ovlaštene inženjere geodezije ima i stalnog sudskog vještaka za geodeziju.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.